Skip to content

Småskalighet – den lilla förskolan.

Välutbildad personal – pedagogik, processinriktad inlärning och uppdrag i fokus.

Ömsesidiga nära relationer som bygger på trygghet och respekt.

Tydlighet, struktur och harmoni i inne- och utemiljö.

Naturupplevelser – rika möjligheter att uppleva naturen med alla sinnen.

Självständighetsträning – vi ser och lyfter fram det kompetenta barnet