Skip to content


På Solhems förskola kan ni ställa ert barn i kö så fort barnet har fått sitt personnummer. Om du som förälder är intresserad av att ställa ert/era barn i kö till Solhems förskola vänligen fyll i en ansökningsblankett, (den finner ni under rubriken ”Blanketter”) och skicka den till

Solhems förskola i Bålsta AB
Box 6
746 21 Bålsta

Eller så kan ni e-posta uppgifterna till:
VD Erica Sjöberg eller rektor Christel Johansson

erica.solhemsforskola@outlook.com
christel.solhemsforskola@outlook.com

Vi e-postar en bekräftelse på att ert/era barn är placerade i kö hos oss.

Om ni byter adress eller telefonnummer är det viktigt att ni meddelar detta, så vi har tillgång till korrekta uppgifter vid utskick m.m. Annars riskerar ni att gå miste om plats. Förskolan kan inte ansvara för om post eller e-post av olika anledningar inte når fram till mottagaren.

Barnet stryks ur kön om:
*familjen avstår från platserbjudande,
*svar inte inkommer/inkommer i tid,
*e-post eller brev kommer tillbaka på grund av att adressen är okänd.

Antagningsregler

Vem har rätt till plats i förskola?
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barnets eget behov. Vid gemensam vårdnad, där barnet är bosatt hälften av tiden hos respektive förälder och den ena föräldern är bosatt i Bålsta och barnet är folkbokfört i annan kommun, kan barnet erbjudas plats i den omfattning som krävs för denne förälders arbete eller studier.

Barnens ålder
Solhems förskola riktar sig till barn i åldern 1-5 år.

Föräldraledig/Arbetslös
Vid arbetslöshet och föräldraledighet måste du ändra vistelsetiden för barnen som har omsorg i förskola. Du kan välja mellan 15 timmar i veckan eller 25 timmar i veckan.

Vårdnadsbidrag och rätt till plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Vårdnadshavare/föräldrar som tar emot helt vårdnadsbidrag är inte berättigade till plats för sina barn i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg. Vårdnadshavare/föräldrar som tar emot ett halvt vårdnadsbidrag är berättigade till plats för sina barn i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg upp till 25 timmar och för platsen gäller deltidsavgift.

Anmälningsrutiner
Anmälan om plats görs på en särskild anmälningsblankett som finns på förskolan. Den finns även att hämta från förskolans hemsida www.solhemsforskola.se

Turordning vid placering
Vi tillämpar rak tidkö där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och det barn som stått i kö längst inom respektive åldersgrupp först ska erbjudas plats. Vid anmälan om plats inkomna samma dag så går vi på de klockslag som mailen inkommer.
Beroende på vilken åldersgrupp som är aktuell för den lediga platsen kan det förekomma att barn med senare (kortare) anmälningsdatum placeras före barn med tidigare (längre) anmälningsdatum.
Plats tillhandahålls i sådan omfattning att vårdnadshavarna kan sköta sina arbeten eller studier eller utifrån barns särskilda behov.

Avsteg från turordning
Syskon till barn som har förskoleplats har förtur.

Besked om plats
Plats erbjuds via brev samt e-post. Besked från vårdnadshavare om anvisad plats accepteras eller inte ska vara tillhanda förskolan senast det datum som anges i brevet.

När vårdnadshavare har tackat ja till en plats på Solhems förskola skickas ett avtal ut. Det ska skrivas under av barnets vårdnadshavare och skickas tillbaka till förskolan.
Vårdnadshavare ansvarar för att meddela rektor om förändrade förhållanden som är av vikt för placeringsarbetet.

Plats inom förskoleverksamheten är ett abonnemang som löper under hela året, även under lov, semester eller annan frånvaro.

Solhems huvudsakliga intagning sker i augusti men i mån av plats har vi intagning under hela året.
Varmt välkommen med din ansökan.