Skip to content

Håbo har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea.
Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskolebarn och skolbarn.

För mer information gå in på www.habo.se , klicka på ”Trygg och säker”, sedan på försäkringar.