Skip to content

På Solhems Förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning under tre dagar. Detta innebär att du som förälder är med ditt barn på Solhem på heltid i tre på varandra följande dagar. Under den tiden finns du med ditt barn i alla situationer som uppstår. Metoden innebär att barnet under den korta inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro kan vänja sig vid Solhems rutiner och miljö.

Den föräldraaktiva inskolningen ger stora möjligheter för föräldrar, personal och barn att lära känna varandra. Att föräldrarna också får en bättre insyn i verksamheten är också ett stort plus.

På Solhems förskola upplever vi att föräldraaktiv inskolning ger goda förutsättningar för en lugn introduktion och ett tryggt överlämnande.