Skip to content

Vissa dagar på året är förskola, familjedaghem och fritids stängt för planeringsdag för personalen i Håbo kommun. Detta gäller även Solhems förskola. De datum som förskolor, familjedaghem och fritids är stängda är:

Vårterminen 2024
måndag 8 januari
fredag 14 juni
Om du som vårdnadshavare har behov av barnomsorg under planeringsdagarna på grund av arbete eller studier kontakta rektor/VD.