Skip to content

Vissa dagar på året är förskola, familjedaghem och fritids stängt för planeringsdag för personalen i Håbo kommun. Detta gäller även Solhems förskola. De datum som förskolor, familjedaghem och fritids är stängda är:

Planeringsdagar vårterminen 2024
Måndagen den 8 januari
Fredagen den 14 juni


Planeringsdagar höstterminen 2024
Måndagen den 12 augusti
Tisdagen den 13 augusti


Planeringsdagar vårterminen 2025
Tisdagen den 7 januari
Fredagen den 13 juni


Planeringsdagar höstterminen 2025
Torsdagen den 14 augusti
Fredagen den 15 augusti


Planeringsdagar vårterminen 2026
Onsdagen den 7 januari
Fredagen den 12 juni
Om du som vårdnadshavare har behov av barnomsorg under planeringsdagarna på grund av arbete eller studier kontakta rektor/VD.