Skip to content

Du som har synpunkter eller klagomål som gäller Solhems förskola kan vända dig direkt till verksamheten eller huvudmannen (kommunen).
Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att utveckla förskolan. De är även viktiga i vårt arbete med att ta tillvara barn rättigheter. Gör så här om du har synpunkter eller klagomål:

Kontakta förskolan
Om du som förälder/vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål ska du vända dig direkt till den det berör d.v.s. personalen på förskolan. Personalen kan behöva dokumentera dialogen och de åtgärder som personalen väljer att vidta utifrån vad som kommer fram. I det här fallet startar ingen klagomålsutredning.

Kontakta rektor
Om du som är förälder/vårdnadshavare efter en tid tycker att problemet som du har framfört synpunkter på har fortsatt – då kan du gå vidare med ett skriftligt klagomål. Du skickar in ditt klagomål via formuläret på hemsidan till rektorn. Rektorn gör då en utredning. Utredningen avslutas genom att rektorn fattar ett formellt beslut i ärendet och dokumenterar det

Kontakt på huvudmannanivå
Om du är missnöjd med beslutet som rektorn har fattat, eller om du upplever att det är svårt att framföra ditt klagomål direkt till personer inom verksamheten, kan du lämna ditt klagomål till huvudmannen. I det här fallet delegerar huvudmannen klagomålet till barn- och utbildningsförvaltningen för utredning och beslut. Du lämnar ditt klagomål i ett formulär på kommunens webbplats. Du kan också vända dig till skolinspektionen med ditt ärende.