Skip to content


Solhems förskola ligger på Slagavägen, bostadsområdet Åkerby i Bålsta.

Om du kommer från Stockholm:

 • Sväng av från motorvägen vid första avfarten (Bålsta C).
 • Sväng vänster.
 • Kör rakt fram i första rondellen.
 • Kör höger i Kalmarrondellen.
 • Fortsätt på Stockholmsvägen.
 • Sväng vänster i Centrumrondellen.
 • Följ vägen rakt fram uppför backen.
 • Tag höger i T-korsningen.
 • Fortsätt kör Kraftleden rakt fram.
 • Tag vänster vid skylt Åkerby.
 • Fortsätt rakt fram ca 500m.
 • Solhems förskola ligger på vänster sida.

Om du kommer från Enköping:

 • Sväng av från motorvägen vid Shellavfarten.
 • Sväng höger i rondellen och fortsätt uppför backen.
 • Fortsätt kör Kraftleden rakt fram.
 • Tag höger vid skylt Åkerby.
 • Fortsätt rakt fram ca 500m.
 • Solhems förskola ligger på vänster sida.