Skip to content

Solhem är en liten förskola vilket ger stora möjligheter till nära relationer till barn och föräldrar. Vi fokuserar på barns utveckling och lärande. Vi tycker att det är viktigt att barn får utvecklas i sin egen takt och att barnen får stimulans, blir sedda, känner trygghet och glädje hos oss.

Solhems förskola har en avdelning för barn i åldern 1–5 år. Det är 32 barn i gruppen och det arbetar 5 personal på avdelningen. Vi ser det som en stor trygghet för barnen att personalen följer dem genom deras förskoletid. Vi ser det också som en trygghet att eventuella syskon får vara på samma avdelning. I de styrda pedagogiska aktiviteterna arbetar vi i små grupper. Gruppindelningen sker utifrån ålder/mognad. I den lilla gruppen får barnen ännu större möjlighet att bli sedda och bekräftade.

Vi fokuserar på självständighetsträning, mycket utifrån våra rutinsituationer t.ex. måltid, samling och av/påklädning. Det är en trygghet för barnen, framförallt i början. Vi tycker att det är viktigt att ta tillvara på barns inneboende resurser och ge dem möjlighet till egna val utifrån sina intressen. Vi anser att den fria leken är mycket viktig och vi har en god balans mellan fri lek och vuxenstyrda aktiviteter.

Innemiljön är väl förberedd. Det finns tydlighet och struktur för att underlätta barnens utveckling och självständighet. Varje material har sin bestämda plats och det finns material för olika åldrar och utvecklingsfaser.

Vi på Solhem strävar efter att vara ute mycket med barnen och ge dem rika möjligheter att uppleva naturen med alla sinnen. Vi tar tillvara på den mångfald som naturen har att erbjuda. Vi tar även in naturen och låter den vara en naturlig del även i inomhusaktiviteterna.

Våra hålltider för dagen är:
6.45Förskolan öppnar
6.45-7.00Lugn morgonstund med sagoläsning
7.00–7.30Frukost
7.30–8.30Utgång
8.30-10.30Undervisningspass/aktiviteter ute/inne
10.30Ingång
10.15–10.45Samling
10.45–11.30Lunch
11.30Läsvila/Sovvila/Avslappning
12.15-13.45Aktiviteter inomhus
13.45-14.15Mellanmål
14.15–17.00Aktiviteter ute/inne
17.00Förskolan stänger